TV& VIDEO

Xe đạp quốc tế VTV

Những ấn tượng về giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Những ấn tượng về giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

VTV.vn - Năm đầu tiên có lộ trình xuyên Việt, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cả về khâu tổ chức và chuyên môn.