TV& VIDEO

xem lại Đường lên đỉnh Olympia

Hồ Đắc Thanh Chương giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016

Hồ Đắc Thanh Chương giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016

VTV.vn - Kết thúc phần thi Về đích với 340 điểm, Hồ Đắc Thanh Chương đã đăng quang ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016.