TV& VIDEO

xem xét tư cách đại biểu

Không có cơ sở xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự

Không có cơ sở xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự

VTV.vn - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hiện không có cơ sở để xác định không công nhận tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự.