TV& VIDEO

xen lẫn

Top 12 Project Runway Vietnam tỉ mẩn lựa chọn phụ kiện vượt thử thách đầu tiên

Top 12 Project Runway Vietnam tỉ mẩn lựa chọn phụ kiện vượt thử thách đầu tiên

Sau phần “tranh giành” nguyên liệu tại hồ bơi, top 12 Project Runway Vietnam 2014 được đưa đến chợ Đại Quang Minh (TP.HCM) để lựa chọn phụ kiện cẩn thận cho thử thách đầu tiên của chương trình.