Xeon

Những sản phẩm có thiết kế đẹp nhất năm 2013

Những sản phẩm có thiết kế đẹp nhất năm 2013

Tạp chí CNET vừa công bố danh sách những sản phẩm có thiết kế đẹp nhất trong năm 2013.