TV& VIDEO

xếp dỡ

Cảng Cam Ranh đưa vào khai thác cầu tàu 50.000 DWT

Cảng Cam Ranh đưa vào khai thác cầu tàu 50.000 DWT

 Sáng 24/5, tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cầu tàu 50.000 DWT được Công ty TNHH Một thành viên cảng Cam Ranh (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) đưa vào khai thác.