TV& VIDEO

xơ cứng teo cơ ALS

Tìm thấy gen gây bệnh xơ cứng teo cơ ALS

Tìm thấy gen gây bệnh xơ cứng teo cơ ALS

VTV.vn - Các nhà khoa học sử dụng số tiền gây quỹ của "Thử thách xô nước đá” để tìm ra loại gen gây bệnh xơ cứng teo cơ một bên ALS.