TV& VIDEO

xô đổ

Xác lập kỷ lục "mưa bàn thắng" mới tại Champions League

Xác lập kỷ lục "mưa bàn thắng" mới tại Champions League

Thành tích trước đó - 36 bàn thắng ghi được trong 1 đêm đã bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho một kỷ lục mới tại Champions League.