TV& VIDEO

xóa bỏ thuế

Cuba sẽ xóa bỏ thuế đánh vào đồng USD

Cuba sẽ xóa bỏ thuế đánh vào đồng USD

VTV.vn - Chính phủ Cuba sẽ xóa bỏ loại thuế 10% đánh vào đồng USD.