xóa nợ thuế cho doanh nghiệp Nhà nước

Sẽ xóa 1.300 tỷ đồng nợ thuế cho các doanh nghiệp Nhà nước

Sẽ xóa 1.300 tỷ đồng nợ thuế cho các doanh nghiệp Nhà nước

VTV.vn - Nếu Dự án Luật Quản lý thuế được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều doanh nghiệp Nhà nước sẽ được xóa 1.300 tỷ đồng nợ thuế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive