TV& VIDEO

Xoài Đồng Nai

Hoa quả thất thu do mưa trái mùa tại Đồng Nai

Hoa quả thất thu do mưa trái mùa tại Đồng Nai

VTV.vn - Xoài và điều thất thu, tỉnh Đồng Nai đang chịu thiệt hại nặng nề do những cơn mưa trái mùa.