xông pha

Đón đọc "Nhà báo nói thật" của Liêu Chí Trung

Đón đọc "Nhà báo nói thật" của Liêu Chí Trung

Nhà xuất bản Thế giới vừa xuất bản tập sách "Nhà báo nói thật" của luật sư, nhà báo Liêu Chí Trung.