TV& VIDEO

xứ Bò tót

Xứ Catalonia bầu lãnh đạo mới, đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha

Xứ Catalonia bầu lãnh đạo mới, đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha

VTV.vn - Phe ly khai chiếm đa số trong cơ quan lập pháp của xứ Catalonia đã bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới, đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha.