TV& VIDEO

xử lý hạn mặn

Ứng phó hạn, mặn trong chương trình hành động của ứng cử viên

Ứng phó hạn, mặn trong chương trình hành động của ứng cử viên

VTV.vn - Những giải pháp về hạn hán và xâm nhập mặn và định hướng phát triển sản xuất là nội dung quan trọng được nhiều ứng cử viên tại Trà Vinh đưa vào chương trình hành động.