TV& VIDEO

xử lý hình ảnh

Eye-Plug – Thiết bị biến điện thoại thông minh thành máy ảnh 3D

Eye-Plug – Thiết bị biến điện thoại thông minh thành máy ảnh 3D

VTV.vn -Ghi lại hình ảnh 3D không cần máy móc phức tạp mà chỉ cần điện thoại thông minh? Điều đó là hoàn toàn có thể nhờ thiết bị nhỏ gọn có tên Eye-Plug.