TV& VIDEO

xử lý khủng hoảng

Áo đề xuất kế hoạch 5 điểm xử lý khủng hoảng di cư

Áo đề xuất kế hoạch 5 điểm xử lý khủng hoảng di cư

VTV.vn - Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz đã công bố kế hoạch 5 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu.