TV& VIDEO

xử lý nước thải đô thị

Chỉ 13% nước thải tại TP.HCM được xử lý trước khi thải ra môi trường

Chỉ 13% nước thải tại TP.HCM được xử lý trước khi thải ra môi trường

VTV.vn - Chỉ 13% nước thải đô thị tại TP.HCM được thu gom xử lý trước khi thải ra môi trường. Đây là thông tin vừa được Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM công bố.