xử lý rác thải y tế

Vụ rác thải y tế lộ thiên ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ rác thải y tế lộ thiên ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

VTV.vn - Vì sao một lượng lớn rác y tế khổng lồ tồn tại đến hàng năm trời mà không bị phát hiện? Trách nhiệm của các bên liên quan và các cơ quan chức năng ra sao?

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive