xử lý tài sản

Nhiều ý kiến khác nhau về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

Nhiều ý kiến khác nhau về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

VTV.vn - Vấn đề xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc đã được đặt ra trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).