xử lý thông tin

TP.HCM lập trung tâm cứu hộ cứu nạn

TP.HCM lập trung tâm cứu hộ cứu nạn

VTV.vn -UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho nâng cấp, mở rộng Trung tâm chỉ huy CS PCCC thành Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu nạn cứu hộ hợp nhất của TP.