TV& VIDEO

xử lý thông tin

Ảnh hưởng của gen tới hành vi và tính cách

Ảnh hưởng của gen tới hành vi và tính cách

VTV.vn - Theo các nhà khoa học Mỹ, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tính cách con người đó là yếu tố gen.