xử trí

Trang bị cho ngư dân kiến thức cấp cứu ban đầu trên biển

Trang bị cho ngư dân kiến thức cấp cứu ban đầu trên biển

Ngày 30/5, Viện Y học Biển Việt Nam (Bộ Y tế) đã tổ chức các khóa huấn luyện cấp cứu ban đầu trên biển cho ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive