TV& VIDEO

xử trí

Trang bị cho ngư dân kiến thức cấp cứu ban đầu trên biển

Trang bị cho ngư dân kiến thức cấp cứu ban đầu trên biển

Ngày 30/5, Viện Y học Biển Việt Nam (Bộ Y tế) đã tổ chức các khóa huấn luyện cấp cứu ban đầu trên biển cho ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.