TV& VIDEO

xuân 1975

Phát động Cuộc thi viết “Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng”

Phát động Cuộc thi viết “Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng”

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động Cuộc thi viết “Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng”.