TV& VIDEO

Xuân đoàn viên

Tân Nhàn rạng rỡ với sắc đào ở Xuân đoàn viên 2016

Tân Nhàn rạng rỡ với sắc đào ở Xuân đoàn viên 2016

VTV.vn - Tân Nhàn là một trong những nghệ sĩ tham gia trình diễn trong Xuân đoàn viên 2016, góp phần mang đến màu sắc âm nhạc truyền thống cho chương trình.