TV& VIDEO

xuân tình

Ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2014

Ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2014

Sáng 5/1, Hội sinh viên TP.HCM đã tổ chức ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 6, năm 2014.