TV& VIDEO

xuất khẩu cá cảnh

TP.HCM: Thu 7 triệu USD từ xuất khẩu cá cảnh

TP.HCM: Thu 7 triệu USD từ xuất khẩu cá cảnh

VTV.vn - Tính đến tháng 6/2016, TP.HCM đã xuất khẩu 7,4 triệu con cá cảnh, đạt kim ngạch khoảng 7 triệu USD.