TV& VIDEO

xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ

Lô hàng cá da trơn của 2 doanh nghiệp Việt Nam bị nhiễm hóa chất

Lô hàng cá da trơn của 2 doanh nghiệp Việt Nam bị nhiễm hóa chất

VTV.vn - Theo cảnh báo từ Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, đã có 2 DN xuất khẩu cá da trơn Việt Nam sang Mỹ bị phát hiện nhiễm hóa chất, kháng sinh cấm.