TV& VIDEO

xuất khẩu giảm

ADB dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

ADB dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức họp báo ra mắt Báo cáo triển vọng Việt Nam và châu Á 2017.