TV& VIDEO

xuất khẩu hoa

Hoa Đà Lạt xuất khẩu gặp khó khăn

Hoa Đà Lạt xuất khẩu gặp khó khăn

VTV.vn - Tâm lý chung của đa số nông dân trồng hoa Đà Lạt ngại việc không đáp ứng được các tiêu chuẩn nên e dè trong liên kết xuất khẩu sản xuất hoa.