TV& VIDEO

xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Hỗ trợ người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động

Hỗ trợ người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có những chính sách ưu đãi hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động.