TV& VIDEO

xuất khẩu phần mềm

Hội nghị quốc tế gia công xuất khẩu phần mềm Việt Nam

Hội nghị quốc tế gia công xuất khẩu phần mềm Việt Nam

VTV.vn - Sáng 26/10, tại TP.HCM, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Hội nghị quốc tế gia công xuất khẩu phần mềm Việt Nam.