TV& VIDEO

xuất khẩu sang châu Âu

Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu

Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu

VTV.vn - Khi ký kết Hiệp định thương mại thế hệ mới với EU - thị trường xuất khẩu đứng thứ 2 của Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu phải chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng.