TV& VIDEO

xuất khẩu vào châu Âu

Chế biến côn trùng - ngành kinh doanh đầy cơ hội tại châu Âu

Chế biến côn trùng - ngành kinh doanh đầy cơ hội tại châu Âu

VTV.vn - Tại châu Âu, chế biến côn trùng thành món ăn đang trở thành ngành sản xuất và kinh doanh mới.