TV& VIDEO

xuất toán

3 tháng, hơn 4.300 ha đất có dấu hiệu vi phạm

3 tháng, hơn 4.300 ha đất có dấu hiệu vi phạm

VTV.vn - Qua kết quả thanh tra Quý III/2015, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng từ những vụ vi phạm bị phát hiện.