TV& VIDEO

xúc giác

Israel: Kính áp tròng thông minh cho người khiếm thị

Israel: Kính áp tròng thông minh cho người khiếm thị

Các kỹ sư tại Israel đang phát triển một loại kính áp tròng cho phép người khiếm thị nhận biết được các vật thể bằng cách truyền tín hiệu điện tử thành các hình khối trên giác mạc, giúp tạo ra một hiệu ứng xúc giác tương tự như hệ thống chữ nổi Braille cho người sử dụng.