TV& VIDEO

xúc tiến đầu tư vào

Đà Lạt được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù

Đà Lạt được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù

VTV.vn - Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Lạt và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng, vừa được tổ chức.