TV& VIDEO

xúc tiến xuất khẩu

Xúc tiến xuất khẩu na Chi Lăng sang Australia

Xúc tiến xuất khẩu na Chi Lăng sang Australia

VTV.vn - Tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục xúc tiến việc đưa na Chi Lăng sang thị trường Australia.