TV& VIDEO

xưởng cơ khí

Cuba dự định đầu tư 2 tỷ USD vào ngành đường sắt

Cuba dự định đầu tư 2 tỷ USD vào ngành đường sắt

VTV.vn - Trong vòng từ 5 - 8 năm tới, Cuba sẽ đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào ngành đường sắt.