TV& VIDEO

xuống trần

Lễ rước 'vua sống' ở Hà Nội

Lễ rước 'vua sống' ở Hà Nội

 Vua' ngồi trên kiệu do các trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ rước từ đền Sái (Đông Anh, Hà Nội) ra đình làng. Để dẹp đường cho vua, đám thanh niên rước "chúa" chốc chốc lại hô vang rồi lắc lư kiệu.