TV& VIDEO

xút

Quy Nhơn: Nhiều nơi phát hiện bọ xít hút máu người

Quy Nhơn: Nhiều nơi phát hiện bọ xít hút máu người

Thời gian gần đây, những ổ bọ xít hút máu người liên tục được phát hiện tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại TP Quy Nhơn, Bình Định, cũng đã có một số trường hợp bị bọ xít hút máu phải nhập viện.