TV& VIDEO

y án

Tử hình kẻ cầm đầu sản xuất 100kg ma túy

Tử hình kẻ cầm đầu sản xuất 100kg ma túy

 Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã y án tử hình với bị cáo Lục Gia Khánh - kẻ cầm đầu một đường dây sản xuất trái phép ma túy đá với khối lượng cả trăm kg trên địa bàn.