TV& VIDEO

ý kiến nhân dân

Đề xuất sáp nhập nhiều sở ngành địa phương: Người trong cuộc nói gì?

Đề xuất sáp nhập nhiều sở ngành địa phương: Người trong cuộc nói gì?

VTV.vn - Tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được thực hiện trong nhiều năm qua.