TV& VIDEO

ỷ lại

Bí quyết của người vợ thông minh (P2)

Bí quyết của người vợ thông minh (P2)

Một phụ nữ thông minh cần giống như chiếc "cột thu lôi" khi giải quyết những bất đồng trong gia đình, đồng thời giữ cho hôn nhân luôn ở trạng thái cân bằng, ổn định.