TV& VIDEO

ý nghĩ

Điều khiển máy bay không người lái bằng ý nghĩ

Điều khiển máy bay không người lái bằng ý nghĩ

Mới đây, đại học Minnesota phối hợp với Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ để cùng nghiên cứu về khả năng dùng ý nghĩ để điều khiển một chiếc máy bay không người lái.