TV& VIDEO

y phục

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 "là người dám nói thẳng"

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 "là người dám nói thẳng"

Là nhạc sĩ và là người hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ từ gần 50 năm ở hải ngoại, GS-TS Trần Quang Hải gửi cho Tuổi Trẻ một số ý kiến sau sự kiện nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đưa ra nhận xét về một số ca sĩ.