TV& VIDEO

y sĩ

Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Phú Yên. Sáng nay (28/2), UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ công bố thành lập Trường.