TV& VIDEO

ý thức chấp hành

Hơn 14.000 tỷ đồng nợ Bảo hiểm xã hội

Hơn 14.000 tỷ đồng nợ Bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Hết tháng 10, tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước đã lên tới 14.237 tỷ đồng.