TV& VIDEO

ý tưởng lớn

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học từ gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học từ gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12

VTV.vn - Sự có mặt của những nhà khoa học danh tiếng với những ý tưởng lớn được đánh giá sẽ mở ra cơ hội mới cho các nhà khoa học trong nước.