TV& VIDEO

Yên Định

BTV Thanh Hoa và những kỉ niệm Đoàn khó quên

BTV Thanh Hoa và những kỉ niệm Đoàn khó quên

Không ít những kỉ niệm thú vị đã trở thành hành trang theo chân nữ Phó Bí thư Đoàn trẻ trung, năng nổ Nguyễn Thanh Hoa trong gần 10 năm cô hoạt động Đoàn tại Đài THVN.