Yên Lập

Trống Đu - điệu múa "làm vui" ở vùng đất Phú Thọ

Trống Đu - điệu múa "làm vui" ở vùng đất Phú Thọ

Tập phim S - Việt Nam sau đây xin mời các bạn cùng nhân vật trải nghiệm về bản Rạp, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu về Trống Đu - điệu múa đầy ắp yêu thương được người dân nơi đây coi như báu vật cha truyền con nối.