TV& VIDEO

Yên Phong

Bắc Ninh phản hồi về việc dừng hợp đồng của gần 300 giáo viên

Bắc Ninh phản hồi về việc dừng hợp đồng của gần 300 giáo viên

Liên quan đến việc gần 300 giáo viên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị dừng hợp đồng, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra phản hồi trong đó có các bước giải quyết ban đầu.